Visuomeninio rinkimų komiteto „Vilniečių „Lokys“ programa.

Program komitetu Wileńskiego Niedźwiedzia (Vilniečių „Lokys”)

 I. VILNIUS — EUROPIETIŠKA SOSTINĖ

1. Remsime greitų ir patogių sujungimų su kaimyninėmis sostinėmis kūrimą.

2. Pritaikysime miestą neįgaliųjų žmonių poreikiams.

3. Perimsime geras valdymo, paveldosaugos, savivaldos praktikas iš Europos miestų, remsimės gerais Lenkijos miestų pavyzdžiais.

4. Sieksime darnaus tautinių ir konfesinių grupių sugyvenimo, atsižvelgimo į jų lūkesčius.

5. Nepakęsime, jog mūsų sostinėje yra neišasfaltuotų, neapšviestų, neprijungtų prie kanalizacijos ar vandentiekio gatvių. Šių problemų išsprendimas — mūsų prioritetas.

 

II. DEMOKRATIJA, KURI VEIKIA

1. Sieksime savo biudžetus turinčių seniūnijų tarybų, kurias rinktų gyventojai, įsteigimo.

2. Sukursime smulkaus verslo atstovo biurą prie savivaldybės.

3. Kuo daugiau klausimų su administracija turi būti tvarkomi internetu. Gyventojai turi turėti galimybę būti aptarnauti ir istorinėmis Vilniaus kalbomis.

4. Didinsime sporto objektų — salių, stadionų, baseinų, šaudyklų — pasiekiamumą miestiečiams.

5. Pilietinis biudžetas — gyventojai galės pasiūlyti ir balsuodami išrinkti savo siūlomus projektus.

 

 

III. ATSAKINGA ADMINISTRACIJA

1. Šimtas procentų Vilniui — vilniečių mokamas GPM turi likti mieste (dabar lieka mažiau nei pusė).

2. Sieksime nenaudingų miestiečiams NT vystymo sprendimų peržiūrėjimo ir žalos atlyginimo.

3. Nešvaistysime lėšų stulpeliams, tvorelėms ir kitokiems objektams ten, kur tas nėra būtina.

4. Kovosime su kamščiais, ne su gyventojų pasirinkimais.. Decentralizuosime viešojo transporto schemą.

5. Didinsime automobilių stovėjimo vietų skaičių bent dvidešimčia procentų.

 

IDĖJOS VILNIUI

Žalgirio mūšio paminklas — simbolis, vienijantis lenkus ir lietuvius · Naujoviškos, kokybiškai ugdančios, decentralizuotos mokyklos · Miesto traukiniai + visiškai naujos viešojo transporto priemonių rūšys

I. WILNO — STOLICA NA MIARĘ EUROPY

1. Będziemy wspierali powstawanie szybkich i wygodnych połączeń z sąsiednimi stolicami.

2. Dostosujemy miasto do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Przejmiemy dobre praktyki w zakresie zarządzania, ochrony zabytków, samorządności od innych miast Europy, będziemy się wzorowali na dobrych przykładach polskich miast.

4. Będziemy dążyć do zgodnego współżycia różnych narodów i wyznań, uwzględniania ich oczekiwań.

5. Nie do przyjęcia jest dla nas istnienie w naszej stolicy ulic bez twardej nawierzchni, bez kanalizacji i wodociągu. Uporządkowanie tej sprawy — to nasz priorytet.

 II. DEMOKRACJA W DZIAŁANIU

1. Będziemy dążyli do powołania rad starostw, wybieranych przez mieszkańców i posiadających własne budżety.

2. Powołamy biuro rzecznika małej i średniej przedsiębiorczości przy samorządzie.

3. Jak najwięcej spraw administracyjnych powinno być możliwych do załatwienia przez internet. Mieszkańcy muszą mieć możliwość bycia obsłużonymi także w historycznych językach Wilna.

4. Będziemy zwiększali dostępność obiektów sportowych dla mieszkańców: sal sportowych, stadionów, basenów i strzelnic.

5. Budżet obywatelski — mieszkańcy będą mogli proponować swoje projekty dla miasta i wybierać je w głosowaniu.

 III. ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE

1. Sto procent dla Wilna — płacony przez Wilnian podatek od dochodu mieszkańców powinien zostać w budżecie samorządu, jak w innych miejscowościach Litwy. Obecnie zostaje mniej niż połowa.

2. Będziemy dążyli do przeglądu niekorzystnych dla mieszkańców decyzji dotyczących nieruchomości oraz pokrycia szkód.

3. Nie będziemy marnotrawili środków na słupki, płotki i inne obiekty tam, gdzie nie ma takiej konieczności.

4. Będziemy zwalczali korki, a nie środki transportu wybierane przez mieszkańców. Zdecentralizujemy system transportu miejskiego.

5. Zwiększymy ilość miejsc parkingowych o co najmniej jedną piątą.

 POMYSŁY DLA WILNA

Pomnik bitwy pod Grunwaldem — symbol zgody między Polakami i Litwinami · Nowoczesne, gwarantujące jakościowe wykształcenie i wychowanie, zdecentralizowane szkoły · Pociągi miejskie + środki transportu miejskiego, jakich jeszcze nie było!